EXAMEN DE PROMOVARE

Sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

2017.12.19 13:15

2018.01.10 16:00

Locuri de muncă

2017-02-24 13:03

 

EXAMEN DE PROMOVARE

 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita organizează un examen de promovare în vederea promovării în grad profesional în cadrul instituţiei:

 

Compartiment de organizare:
– din funcţia Inspector de specialitate Grad profesional II, în Inspector de specialitate Grad profesional I

 

Condiţii de participare:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

 

 

Examenul de promovare va avea loc la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita la data de:

 

- 08 ianuarie 2018, ora 10,00 – proba scrisă

- 10 ianuarie 2018, ora 10,00 – proba interviu

 

Dosarele de înscriere pentru examen se depun la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita până la data de 27 decembrie 2017, ora 16.

 

 

Bibliografie

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare

2. Legea nr. 477 din 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare

3. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare

4. Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificările si completările ulterioare

5. Legea 544/2001, actualizata 2016, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare

6. Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata, cu modificările si completările ulterioare

 

 

 

Lőrincz Ildikó

Manager

 

  

Hagyomány © 2010 - 2018 Toate drepturile rezervate. Developer: Maxweb