EXAMEN DE PROMOVARE

Sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

2017.02.24 13:15

2017.03.15 16:00

Locuri de muncă

2017-02-24 13:03

  

EXAMEN DE PROMOVARE

 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita organizează un examen în vederea promovării în grad profesional în cadrul instituţiei:

 

Compartimentul administrativ:
– din funcţia Inspector de specialitate Grad profesional I, în Inspector de specialitate Grad profesional IA

 

Condiţii de participare:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

 

 

Examenul de promovare va avea loc la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita la data de:

 

- 13 martie 2017, ora 10,00 – proba scrisă

- 15 martie 2017, ora 10,00 – proba interviu

 

Dosarele de înscriere pentru examen se depun la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita până la data de 3 martie 2017, ora 16.

 

Bibliografie

 

 

 

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare

2. Legea nr. 477 din 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare

3. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare

4. Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificările si completările ulterioare

5. Legea 544/2001, actualizata 2016, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare

6. Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata, cu modificările si completările ulterioare

 

 

Lőrincz Ildikó

manager

Hagyomány © 2010 - 2017 Toate drepturile rezervate. Developer: Maxweb