BIBLIOGRAFIE la concursul de proiecte de management

La sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc

2018.06.19 11:45

2018.08.06 16:00

Locuri de muncă

2018-06-19 11:37

  

BIBLIOGRAFIE

la concursul de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita

 

1.      Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.      Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3.      Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

4.      Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;

5.      Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare;

6.      Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare;

7.      Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

8.      Strategia Culturală a Județului Harghita pe perioada 2013-2020.

Borboly Csaba,

Președinte

Hagyomány © 2010 - 2018 Toate drepturile rezervate. Developer: Maxweb