Program anual

Despre noi

Nr.

Denumire program

Data/Perioada

Responsabil program

I.

Programe privind conservarea şi promovarea culturii tradiţionale

1.

Schimbări valori culturale

Pe parcursul anului 2016

Barabás Dénes

2.

Festivalul internaţional de dans popular

Septembrie, 2016

László-Velin Orsolya

3.

Concurs de cântece populare

17 aprilie 2016

Tank Erzsébet, Fazakas Katalin

4.

Participare la aniversări, comemorări

Pe parcursul anului 2016

Lőrincz Ildikó, Fazakas Katalin

5.

Întâlnirea iubitorilor de teatru amatori

19 noiembrie 2016

László-Velin Orsolya

6.

Participare la târguri

Pe parcursul anului 2016

Szőcs Klára

7.

Organizare expoziţii, prezentări de cărţi, spectacole, concerte

Pe parcursul anului 2016

P. Buzogány Árpád, Lőrincz Ildikó

8.

Programe privind realizarea, prelucrarea şi arhivarea fotografiilor etnografice

Pe parcursul anului 2016

Balázs Ödön

9.

Programul "Serate de dans"

Pe parcursul anului 2016

László-Velin Orsolya, Tank Erzsébet

10.

Programul "Székely vágta"

9-10 iulie 2016

Szőcs Klára, Balázs Ödön

11.

Ziua Culturii Maghiare

18-24 ianuarie 2016

P. Buzogány Árpád, Fazakas Katalin

12.

Festivaluri  şi concursuri pentru tineret de cântec popular, teatru şi poveşti, recital poezii

Pe parcursul anului 2016

P. Buzogány Árpád

13.

Zilele judeţului

5-13 mai 2016

Tank Erzsébet, Balázs Ödön

14.

Zilele Ţinutului Secuiesc

12-23 octombrie 2016

Fazakas Katalin, Balázs Ödön

II.

Programe privind sprijinirea si afirmarea creatorilor traditiei si creatiei populare 

15.

Promovarea jocurilor tradiţionale cu ocazia zilei copiilor

1 iunie 2016

László-Velin Orsolya

16.

Promovarea portului popular autentic

Pe parcursul anului 2016

Balázs Ödön, Lőrincz Ildikó

17.

Situaţia caselor muzeale în judeţul Harghita

Septembrie-octombrie 2016

P. Buzogány Árpád

18.

Promovarea meşteşugurilor populare

Mai 2016

Salló Szilárd

19.

Motive populare în uz modern

Septembrie-octombrie 2016

Salló Szilárd

20.

Ne pregătim de sărbători

Martie, decembrie 2016

Tank Erzsébet

III.

Programe privind cercetarea si popularizarea istoriei si simboluri secuiesti

21.

Editarea materialelor de specialitate

Pe parcursul anului 2016

Lőrincz Ildikó, P. Buzogány Árpád

22.

Programe culturale în colaborare cu organizaţii nonguvernamentale

Pe parcursul anului 2016

Barabás Dénes

23.

Programe rurale

Pe parcursul anului 2016

Fazakas Katalin, P. Buzogány Árpád

24.

Întâlnirea profesională cu conducătorii, directorii, adjuncţii caselor de cultură, a specialiştilor din domeniul culturii generale din zonă

Pe parcursul anului 2016

P. Buzogány Árpád

25.

Producţia filmelor documentare cu profil etnorgrafic în judeţul Harghita

Pe parcursul anului 2016

P. Buzogány Árpád

Înapoi
Hagyomány © 2010 - 2017 Toate drepturile rezervate. Developer: Maxweb